Vennskap som bryter aldersstereotypier

Det snakkes stadig om generasjonskløften. Men hvor er den og hvem har skapt den? Er norske ungdommer krevende og selvopptatte? Er eldre fordomsfulle og utdaterte? Kanskje er vi alle sammen bare folk – uavhengig av alder. Og kanskje har vi mer til felles enn vi tror.

-Ensomhetsfølelsen min har alltid vært der, og vil nok aldri bli helt borte. Jeg opplever det som om jeg har et tomrom inni meg. Jeg tror mange unge føler seg ensomme fordi de ikke passer inn, og ikke klarer å få nære venner, forteller Kristoffer, 19 år.

-Egentlig har jeg følt meg ensom siden jeg måtte slutte som sykepleier på grunn av ryggen for over 30 år siden. Da falt jeg ut av venneflokken, og etter hvert opphørte kontakten med kollegaene mine, forteller Eva 91 år.

Disse sitatene er hentet fra ung vs gammel – Pensjonistforbundet . Svaret ligger kanskje her. Hva er felles for disse to utsagnene? Begge forteller om hvordan det er å ikke passe inn med de på samme alder. Det er ikke en selvfølge at vennene dine må være på samme alder som deg. Det er mulig at Kristoffer og Eva kunne blitt venner om de hadde hatt en arena å møtes på.

Generasjonsmøtet
Generasjonsmøtet M et sosialt entreprenørskap som ansetter unge mennesker som drar som besøksvenner på sykehjem for å være sammen med de som bor der. Det er drevet av daglig leder Anne Stine Hole og styreleder Christina Væting Nergård. De har nå 56 besøksvenner fordelt på 11 sykehjem. Anne Stine forteller at hver lørdag drar ungdommer ut for å besøke og arrangere aktiviteter med eldre.

M’en står for møteplass, for det er jo det vi har laget. En møteplass hvor unge og eldre kan bli kjent med hverandre, skape vennskap og utveksle erfaringer og kunnskap. Flere av verdiene våre starter også med m, slik som mestring og moro.

-Vi tar hensyn til hva beboerne ønsker og hva de kan få til. Det er ikke alle eldre som liker tradisjonelle aktiviteter som trekkspill og bingo. Det er ikke bare leker og aktiviteter som arrangeres. Som andre er de forskjellige, og noen trives bedre med samtaler en til en. Om en av beboerne er fotballsupporter er det gøy å få koblet den personen opp med en besøksvenn som også er det.

Relasjoner mellom generasjoner
Det ingenting som tilsier at en på 19 år ikke kan være kompis med en som er 79 år. Det skal ikke være slik at de unge besøksvennene besøker de eldre på sykehjemmene for å være greie med dem, men fordi de har lyst.

Vennskap er å ha en god kjemi mellom to mennesker. Selv om det er 60 år mellom dem kan de fortsatt ha samme interesser, samme humor og samme forståelse for ting. Flere av de eldre har levd aktive liv før de flyttet inn på sykehjem. Anne Stine forteller at det å få besøk av yngre mennesker kan gi dem mer spontanitet og spenning i en hverdag fylt med rutiner.

-Det tar tid å bygge relasjoner, og det er det som er det fine med måten vi gjør det på. Det er alltid de samme ungdommene som besøker de samme sykehjemmene. Ungdommene og beboerne får dermed tid til å bli kjent med hverandre.

 

More from Nina Antonie Gulliksen

Heteronormative Barbie og andre superhelter

Kjønnsnormer setter krav og regler til hvordan vi skal opptre i forhold...
Les mer