Valgets kvaler – her er de nye partiene!

Kort oppsummert.

Det nærmer seg Stortingsvalg. I år er det til og med noen nye partier du kan stemme på; partier som favner alt fra viktige saker til ekstrem populisme. Men hva de står for?

Liberalistene

Partiet Liberalistene ble opprettet i 2014, men først i år har de blitt er et landsdekkende parti. Som navnet tilsier er det liberalisme som er partiets verdigrunnlag. Partiet er opptatt av at individets frihet er det viktigste elementet i et harmonisk samfunn, og at staten skal ha minimal kontroll over samfunnet.

Statens eneste oppgave, ifølge partiet, er å sikre individets rett til sitt eget liv, inntekt og eiendom. Liberalistene vil fjerne offentlig innblanding i økonomien, og dermed avvikle statlige institusjoner som Sentralbanken, Statens lånekasse og Finanstilsynet. I stedet bør det økonomiske systemet åpne for frivillige løsninger, noe de mener vil skape gode tilbud for alle.

Liberalistene vil også fjerne forbud mot såkalte «forbrytelser uten offer». I dette ligger handlinger som i dag er forbudt ved lov, men som de ikke anser som kriminalitet. Eksempler er pengespill, sexarbeid eller gårdsutsalg av kjøtt og alkohol. Staten skal kun kontrollere det liberalistene anser som virkelig kriminalitet. Dette er vold, drap, hærverk, tyveri, trusler og svindel, ettersom alle disse forhindrer mennesker å leve i fred – noe som er et krav for å kunne fungere som et menneske.

Alliansen

Med slagordet for våre norske tradisjoner, våre norske verdier og vår selvstendighet har Alliansen som hovedmål å hevde norsk selvråderett og selvstendighet. I dette ligger å fronte norske framfor globale saker. Utmelding av Schengen og EØS er dermed en hovedsak. Partiets kandidater skal utover dette fritt velge sine kjernesaker, og velgerne bes på bakgrunn av disse ta stilling til kandidatenes sannferdighet og karakter. Noen av kandidatenes kjernesaker, som kan leses i helhet på nettsidene, er: sannhet, krig mot politisk korrekthet, Norge først, kontrollert innvandring/ forbud mot islam, motstand mot homofile ekteskap, åpne for naturmedisin og forbud mot eiendomsskatt.

Helsepartiet

Helsepartiet har ifølge prinsipprogrammet: vokst frem gjennom behovet for bedre løsninger i helse- og omsorgssektoren. Helsepartiet er (…)  pasienter, pårørende og helseansattes grasrotopprør mot et byråkratisk, økonomistyrt og for lite pasientlojalt- helsesystem (…) Helsepartiet vil gjenreise menneskeverd og menneskerettigheter i helse- og omsorgstjenestene.

Partiet mener utviklingen av helsevesenet har gått i feil retning siden tusenårsskiftet, og at brukerne er fratatt muligheten til å påvirke utforming og prioritering av tjenester. Til VG sa partileder Lene Askvik i 2016: ‒ Når du har et system der økonomiske mål blir så mye høyere prioritert enn menneskeverd, så må noen ta til motmæle. Pris trumfer menneskeverdet nå. Derfor trengs et nytt parti.

Selv om mye ved norsk helsevesen er bra, mener partiet at mye fremdeles kan bli bedre. Helsesektoren er grunnsteinen i en velferdsstat. Helse er noe som involverer alle mennesker, gjennom hele livet. Partiet ønsker derfor å sette helsepolitikk på dagsorden og vil utfordre dagens løsninger, gjennom å fokusere på mennesket fremfor økonomi.

Hva tenker du om disse partienes program og verdier? Har du allerede et parti som du vet du vil stemme på? Godt valg!

 

More from Jenny Kaikumo Jacobsen Les mer