TV2s vaklende troverdighet

TV2 Nyhetene strekker ut hånden til seerne sine gjennom klipp hvor reportere og ankere ber om ett minutt av din tid slik at de kan fortelle om sitt oppdrag og plikt overfor det norske folk. «Vi vil ikke svikte deg».

Jeg vil ikke påstå at TV2 Nyhetene hverken ønsker å villede eller servere falske nyheter til sine seere, men de tar bevisste retoriske valg som vrir på sannheten. Ok, sier du, men det gjør jo alle mediene – det er noe som kalles å sette dagsorden. Men hva om det ikke lenger er dagsorden, men billige triks som plasserer ord i munnen på intervjuobjekt. Og hva med de store og vanskelige sakene med flere nyanser hvor vi som borgere bruker tid på å orientere oss for å forstå? Har TV2 Nyhetene respekt for dette?

De tillegger retorikken sin estetikk med tilgjengelig klang og tone i språket, tilgjengelige nyhetsankere og et skrikende blodrødt studio. Det finnes ingen tilfeldigheter i deres måte å fange vår oppmerksomhet på. Hvilken effekt og konsekvens kan denne måten å sette dagsorden på gjøre med ditt og mitt nyhetsbilde?

Er jeg bare lat?
Selv orienterer jeg meg daglig gjennom TV2 Nyhetskanalen, og jeg spør meg selv hvorfor jeg fortsetter å gjøre det til tross for både irritasjon og oppgitthet over tidvis mangelfull og spekulerende nyhetsdekning. Er jeg lat? Har jeg dårlig tid, eller er det som en back-up oppdatering som suser i bakgrunnen ‘i tilfellet’ noe skulle hende som jeg må vite om med det samme det skjer? Jeg tror det er en kombinasjon av alle disse punktene.

Det finnes uskyldige tabloidoppstøt som erter seeren. For eksempel mener TV2 Nyhetene at Marit Bjørgen fnyser av kritikken omkring hennes uttalelser om lagvenninnen Therese Johaug. Reportasjen viser dog en Bjørgen som saklig og rolig forteller hvorfor hun har sagt det hun har sagt. Et annet frekt, men fortsatt uskyldig eksempel finner vi under dekningen av årets Oscar-utdeling.

I følge TV2 Nyheten ‘klarte Warren Beatty og Faye Dunaway å rote det til’ da de delte pris for kategori Beste Film til feil film. Skylden lå derimot på akademiet som hadde gitt skuespillerne feil konvolutt. Dette er ikke overskrifter som vil affektere viktige deler av vår samfunnsdebatt, men hva skjer når det eskalerer i sakens alvorlighetsgrad?

TV2 – byens nye Sheriff
Saken om Natasha og Erik som gikk til sak mot barnevernet for å få tvillingene sine tilbake er en av disse sakene. Denne saken ble TV2s misjon – de gjorde paret til sin eiendom og har skamløst utnyttet både de unge foreldrene og barna deres for hva de er verdt. De har farget et svart/hvitt bilde av de gode og de onde som om nyhetskanalen befant seg i den ville vesten, og TV2 var den nye Sheriffen ‘in town’.

Kanalen har laget utallige reportasjer og artikler hvor de kontinuerlig har fulgt paret, også etter at de to rømte til Polen med barna. TV2 har hele tiden vist en manglende evne til vurdering om dette paret og barna deres heller burde vært beskyttet mot publisitet. Kanalen bygger hele saken ut i fra ett aspekt og begrep: ‘Diagnostisert utviklingshemmet’. Et begrep som naturligvis vil vekke oppsikt dersom noen sier at det er brukt i feil sammenheng. Spesielt i dette tilfellet, da TV2 fremstiller det som uthenging og mobbing fra barnevernets side. Men er det ikke TV2 som i dette tilfellet utfører mobbingen når de bruker mennesker til sitt formål på disse premissene?

Nivået av profesjonalitet er fraværende. Dette kan påstås ut fra flere eksempler. I en av de utallige sakene de har publisert i denne sammenhengen, skriver TV2 observasjoner som denne fra januar i år: «TV2 møter et glisende foreldrepar i Katowice i Polen fredag kveld». Glisende. Det er liten tvil om at foreldre som får omsorg over barna sine er glade, men som nyhetskanal skal den retoriske kompetansen være så tilstedeværende at man ikke bruker ord som glisende i en så til de grader alvorlig sak som dette.

Skaper nyhetskanalen mer hat?
Videre forteller TV2 Nyhetene igjen at «Barnevernets begrunnelse var at moren er psykisk utviklingshemmet og manglet omsorgsevne. Denne diagnosen viste seg å være dokumentert feil». Det er ingen tvil om at denne diagnosen er problematisk å tillegge noen dersom den er ubegrunnet, men TV2 overser fullstendig ‘manglet omsorgsevne’. Hva vet TV2 Nyhetene eller noen av oss andre hvilke andre vurderinger som har måttet blitt gjort i etterkant av denne feilen? Er ikke omsorgssvikt alvorlig nok i seg selv? Stiller TV2 Nyhetene noen gang søkelyset på barnas rettssikkerhet uavhengig av voksenverdenens maktspill?

Det er noe med denne dekningen som ikke stemmer. Det er noe som føles fryktelig galt i det kanalen forsøker å ta del i en viktig debatt om hvordan barnevernet kan forbedres uten å ta barnas beste i øyensyn på noe som helst tidspunkt. At barnevernet begår feil og behøver kritikk er det ingen tvil om, men det skal være konstruktiv kritikk som kan brukes til konkrete forbedringer der feil finnes.

Her har ikke TV2 Nyhetene gjort jobben sin, og de manglene som finnes i deres gjennomføring av arbeidet er alvorlige på flere punkter. Barnas rettssikkerhet er kun ett punkt. Denne type dekning i en allerede opphetet debatt hjelper også i gang de forum hvor ansatte i barnevernet henges ut og trues på livet. TV2 – jeg har mer enn ett minutt, og det har også dere i valg av vinkling på sakene dere promoterer i samfunnsdebatten.

Kilder: http://www.tv2.no/a/8846262/

More from Marthe Aspelund

Creativity equals superiority

I sometimes find myself frustrated over how «creativity» is seen in society....
Les mer