Kommunesammenslåing, yey or ney?

Regjeringen har vedtatt at kommunestrukturen sånn vi kjenner den i dag, skal forandres. Men hva mener egentlig de som vil bli påvirket av en eventuell kommunesammenslåing om dette?

Siden høsten 2014 har kommunereformen vært et brennhett tema. Regjeringen vil ha solide kommuner som skal ha mer makt enn hva de har i dag, slik at de kan ta et større ansvar for lokale saker. For å få til dette mener de Norge må gjennom en sentralisering, som skal resultere i færre og større kommuner. Kommunesammenslåinger er med det et faktum, noe som gir enkelte frysninger og andre sommerfugler. Debatten skaper engasjement, særlig blant dem som er fra eller bor i kommuner som muligens vil bli sammenslått.

Hedda Kleppen (22) student

Hedda Kleppen kommer fra Hjartdal kommune i Telemark, og var i høst en av dem ønsket å IKKE slå seg sammen med nabokommunen Notodden. Flertallet i bygda var enig i dette, men regjeringen kan likevel bestemme seg for en tvangssammenslåing dersom de mener det er det beste alternativet. Tanken på en sammenslåing får det til å gå kaldt nedover ryggen på Kleppen.

Foto: Anne Bjørg Vaa

En gang i fremtiden vil jeg kanskje ha barn og hvis det blir en tvangssammenslåing vil det mest sannsynlig ikke bli skole igjen her i Hjartdal.

– Som 22-åring vil dette påvirke meg i stor grad. En gang i fremtiden vil jeg kanskje ha barn og hvis det blir en tvangssammenslåing vil det mest sannsynlig ikke bli skole igjen her i Hjartdal. Barna må da bruke deler av dagen på buss. Alderdom er jo også en naturlig del av livet og da ønsker jeg muligheten til og fortsatt kunne bo i bygda mi. Men med en kommunesammenslåing vil ikke det være mulig. I nabobygda pågår det for eksempel en desperat kamp for å beholde gamlehjemmet etter sammenslåing. Det er jo også nettopp disse tingene som skole, gamlehjem, helsetilbud, osv som bidrar til liv og godt lokalsamfunn på bygda.

Fridtjof Frøshaug (24) lærerassistent

Fridtjof Frøshaug bor i Eidsberg kommune i Østfold hvor prosessen rundt en eventuell sammenslåing har vært omfattende. Med mange involverte kommuner med hver sine meninger, har det blant annet oppstått diskusjoner rundt inneklemte kommunegrenser. Frøshaug har opplevd denne debatten som rotete.

– Vi er en rekke kommuner uten “naturlige” grenser hvor det åpnet seg mange ulike alternativer til sammenslåinger, der noen kommuner hadde folkeavstemning og andre ikke. Personlig mener jeg det er de folkevalgte og ikke innbyggerne som burde ta denne avgjørelsen, da vi tross alt har valgt dem inn for å ta politiske valg.

Frøshaug forteller videre at noen av kommunene som var involvert i sammenslåings debatten i Østfold nå har slått seg sammen, men at Eidsberg enda ikke har knyttet seg til noen av dem.

Slik det ser ut nå, vil en tvangssammenslåing mellom alle de involverte være best.

Privat foto.

– Slik det ser ut nå, vil en tvangssammenslåing mellom alle de involverte være best. Med alt rotet tidligere i prosessen er jeg redd for at lokalpatriotisme skal ødelegge for de beste løsningene. Vi har allerede E18 og en toglinje som går gjennom alle kommunene og knytter oss sammen. Det eneste jeg frykter er at grendeskoler, kulturskoler og lignende vil bli sentralisert. Da dette er ting jeg mener er svært viktig for å bevare de små lokale miljøene. 

Kari Melhuus Jenssen (25) student

Kari Melhuus Jenssen kommer fra Ørland kommune i Sør-Trøndelag, som har vært i forhandlinger om en sammenslåing med nabokommunen Bjugn. Selv om de to ikke har kommet til en enighet per dags dato, er dialogen fortsatt åpen. Dette gleder Jenssen som ikke ser noen ulemper ved en eventuell sammenslåing.

Privat foto.

De har allerede et godt samarbeid og utfyller hverandre på mange måter.

– Geografisk ligger kommunene tett, med kort avstand mellom kommunesentrene. De har allerede et godt samarbeid og utfyller hverandre på mange måter. Ørland har for eksempel hurtigbåt over til Trondheim og hovedmilitærflyplass som gir begge kommuner flere arbeidsplasser. Mens Bjugn har rikelig med natur og en videregående skole som dekker elever fra begge steder.

Jenssen forteller videre at kommunene i tillegg allerede har felles drikkevann, landbrukskontor, renovasjon, skoleskyss og lag/organisasjoner som for eksempel jakt/fiskeforeningen, kunstforeningen osv.

– Jeg tror derfor ikke en kommunesammenslåing mellom Ørland og Bjugn vil utgjøre en stor forskjell for noen av oss.

Dersom du ønsker å vite mer om kommunereformen og hvilke kommuner som kan bli sammenslått, oppsøk hjemmesiden til regjeringen eller kommunesektorens organisasjon.

More from Anne Bjørg Vaa

Hvorfor vil du ikke ha barn?

Har du krav på å vite hvorfor jeg ikke vil ha barn?...
Les mer