Stopp ulveslaktingen!

Foto: Tambako The Jaguar

Myndighetene har bestemt at nesten halvparten av den norske ulvestammen skal skytes. Har myndighetene gått for langt? Ulven er tross alt en svært truet dyreart og likevel skal bestanden reduseres!

Regjeringen bestemte 1. desember i fjor at det skal tillates lisensfelling av 42 ulver i 2018. En pen måte å si at 42 ulver skal skytes. 24 av disse skal skytes utenfor ulvesonen mens de resterende 16 er innenfor. I følge Rovdata.no er det rundt 90 ulv i Norge, hvorav rundt 55 er helnorske. Resten er de vi kaller vandreulver.

Sterke reaksjoner fra begge sider

Det er sterke meninger om ulven. Da er det ikke så overraskende at enkelte mener at regjeringen har gått for langt, mens andre er fornøyde med fellingstillatelsen. Regjeringen har regnet seg fram til at 340 ulver er en levedyktig bestand. Dette er summen av ulvene i Sverige og Norge etter fellingen. Imidlertid er kun 40 av de 340 ulvene fra Norge, mens de resterende 300 er fra Sverige. Du er neppe den eneste som klør deg bak ørene av disse beregningene. Det er naturlig å spørre seg om  ulvebestanden vil være sårbar etter fellingen.

Naturvernforbundet mener jakten vil utrydde nesten all ulv i Norge. Bondelaget på sin side mener det er en helt riktig besluttning for å kunne opprettholde beitebruken og slippe lidelse på sauen neste sommer.

Av Veronica Kofoed
Av Veronica Kofoed

Demonstrasjon for ulven 20 januar utenfor Stortinget.

Blant dyrevernerne er engasjementet stort og de er ikke redde for å uttrykke hva de mener. Lørdag 20. januar arrangerte organisasjonen NOAH, som jobber for dyrs rettigheter, en demonstrasjon for ulven utenfor Stortinget, der slagordet var ”La ulven leve”. Ca. 3 000 mennesker møtte opp for å støtte ulven og jeg var en av dem.

Vil utrydde dyrearten
Senterpartiet er talerør for den andre delen av befolkningen. Partiet er mest ivrig etter å skyte ulven og ønsker helst å utrydde dyrearten fra Norge. I et intervju med nrk.no forteller Heidi Greni, stortingsrepresentant for Senterpartiet i Sør-Trøndelag, at folk har gode grunner til å være redde for ulven. Ifølge henne er det områder hvor ungene må ha sikringsskyss, de kan ikke leke på gårdsplassen og kvinnene tør ikke hente ved eller trimme i skogen.

– Det handler jo først og fremst om en voldsomt redusert livskvalitet for dem som oppholder seg i de områdene det er ulv. De har ulvene oppe på trappa omtrent. Enkelte grender blir ubeboelig hvis det ikke gjøres noe med denne problematikken sier Greni.

Foto: pike JO (fra Flicker)

Foto: pike JO

Men hva mener det norske folk? Norsk institutt for naturforskning (NINA) har dokumentert den norske befolkningens holdninger til store rovdyr. Omtrent 60 % av befolkningen er positive til at det finnes ulv i Norge. Gruppen som ikke liker ulven utgjør rundt 20 %. Forskjellene mellom befolkningen er imidlertid store. Folk i urbane områder er mest positive, mens folk på mindre steder er mindre positive. Men, i motsetningen til det Greni hevder, er også flertallet på mindre områder positive til ulv i Norge.

Kun ett menneske har blitt registrert drept av ulven i Norge i nyere tid, og det var på 1800-tallet. Dette står i stor kontrast til det Greni hevder. Vi glemmer som regel at dyr er generelt skye og viser seg svært sjeldent for oss mennesker, fordi de er mye reddere for oss enn vi er redde for dem.

Sauen er ikke ulvens største fiende!
Ulvens jakt på sauer får hvert år stor mediedekning. Jeg forstår at drap på sauer er en belastning for beitenæringen, men vi må skille mellom fiksjon og fakta i denne saken. Hvis man utelukkende baserer seg på mediedekningen skulle man tro at sau er ulvens favorittmat, men det er faktisk helt feil! Ulv jakter i hovedsak på byttedyr som er betydelig større enn dem selv, som elg eller hjort. I følge Rovdata.no utgjør elg mer enn 95 % av ulvens diett i Skandinavia.

Foto: Tambako The Jaguar (Flicker profil)

Foto: Tambako The Jaguar

Skal man tenke på sauen så er det mange andre dyr som tar mer sau enn ulven. Jerven er for eksempel det dyret som tar flest sau i Norge, men likevel får ulvens jakt på sauer mest oppmerksomhet, spesielt om sommeren.

Hva er grunnen til denne skjeve dekningen? Knut Morten Vangen, som er seksjonsleder for viltseksjonen i Miljødirektoratet forteller til NRK at han tror ulven får så mye oppmerksomhet siden de blant annet kan gjøre så stor skade på en kort periode.

– De gjør mye på kort tid, det tror jeg er litt av grunnen. Samtidig blir også noen jakthunder tatt av ulv, så da blir den gruppen også involvert, sier Vangen.

La ulven leve!
Som i alle debatter med mye følelser, henger ikke realitetene og argumentene sammen i ulvedebatten. Ulven har like stor rett til å leve i de norske skogene som andre dyr. Det er synd at sauer blir drept, men det er ikke ulven som dreper flest sauer. God naturforvaltning og naturmangfold tilsier at vi bør ha en bærekraftig ulvestamme i Norge som ikke skytes basert på folks udokumenterte frykt og følelser. La ulven leve!

Skrevet av
More from Veronica

Stopp ulveslaktingen!

Foto: Tambako The Jaguar Myndighetene har bestemt at nesten halvparten av den...
Les mer