Status, schmatus

Ilustrasjon: Mia Skåre

De såkalte “lavstatusyrkene” er ofte de i en bedrift som møter kunden mest ansikt til ansikt, eller med stemmen gjennom telefonen. Er det ikke da på tide å gi slike yrker en mer positiv klang og oppmerksomhet? Kanskje de rett og slett trenger nye titler?

Under studiene lærte jeg om “Sannhetens øyeblikk”. Dette er øyeblikket som skaper kundens oppfatning av hva organisasjonen leverer. Når vi ser på yrker som taxisjåfør, servitør eller butikkmedarbeider har disse flere slike sannhetens øyeblikk i løpet av en dag. De burde ha status deretter.

Selv har jeg jobbet i bank som kundekonsulent. Dette var et arbeid med høyt tempo hvor vi måtte navigere mellom flere systemer på pc´en samtidig, i tillegg til å være tilstede i øyeblikket for å lytte til kunden. På en dag hadde vi cirka 80 samtaler i snitt, og om man regner cirka 230 arbeidsdager i året for de med fulltidsstilling, så utgjør det 18 400 kundekontakter. Jeg elsket denne jobben på grunn av fleksibiliteten og forståelsen man måtte utvise for å kunne levere best mulig service. Ofte kunne eldre mennesker ringe inn som tydelig var nervøse for å ringe. Da var det viktig for meg å gi dem en god mottakelse ved å justere meg til deres tempo. Eller jeg kunne få en telefon fra en forretningsmann som hadde fått beskjed om at flyet var kansellert og trengte råd raskt om hva han skulle gjøre videre. I begge disse situasjonene var tankegangen min at utfallet av møtet med kunden kunne være det som ville sørge for om denne personen fikk en god dag videre eller ei.

Renholdsperfeksjonering

Begrepet ‘serviceyrker’ har dessverre blitt samsvarende med lav status i mange sammenhenger. Det er noe gammeldags i denne hierarkiske måten å rangere menneskers arbeidsinnsats på. Alle organisasjoner er avhengige av at alle ansatte kjenner at jobben de gjør er verdsatt. Det skaper stolte ansatte som igjen blir effektive medarbeidere. Kanskje vi burde gjøre om på titlene på disse yrkene?

Ta for eksempel en renholdsarbeider som perfeksjonerer det å vaske og gjøre lokaler fine. Når denne personen har jobbet så lenge med å bli god er ikke dette da en topprenholdsutøver? Eller taxisjåføren som kjenner nærområdet sitt inn og ut, hjelper alt fra forretningsfolk til eldre som er dårlige til bens dit de skal. Er ikke dette en transportør-direktør? Takk til alle dere som nærmest ubemerket gjør deres kunders opplevelser i hverdagen litt bedre.

More from Stig Mass Andersen

Ti tips for reparasjoner

Er det mulig at det du tenker på å kaste kan repareres?...
Les mer