Religiøse kjønnsnormer

A3mag.no tok en prat med to unge muslimer for å forstå mer om islam og kjønnsnormer. Hvordan blir kjønnsnormene formet av religion og hva gjør det med forholdet mellom kjønnene?

Linn Firdaous Nikkerud er en norsk-marokkansk student med sterkt samfunnsengasjement. Hun er aktiv i Minareten som er en politisk og religiøst nøytral organisasjon som jobber med islamrelaterte temaer. Hun har en sterk stemme i samfunnsdebatten fordi hun ønsker å skape nyanser og representere mangfoldet. Hun ønsker å vise at det fint går an å være muslim samtidig som man er feminist.

Adel Khan Farroq er norsk-pakistansk forfatter, journalist og dokumentarfilmskaper. Han var også en del av teamet bak regissør Imtiaz Rolfsens dokumentarfilm som opplevde å få materialet om islamistmiljøer beslaglagt av PST i fjor. I høst er han aktuell både med boka “Mine brødre” og en dokumentar om Ubaydullah Hussein.

Kvinnen skal være sikret

Adel forklarer at selv om det er biologiske forskjeller mellom menn og kvinner, er det ellers mye likt mellom kjønnene innen islam. Han sier de har samme rettigheter og får lov til å gjøre akkurat de samme tingene.“I offentligheten blir det satt en dagsorden på at muslimske menn og kvinner er forskjellige. Men når det kommer til interesser er det flere likheter”, sier Adel.

Linn mener det er flere dimensjoner. Hun viser til at det er full likestilling når det kommer til kunnskap om veien til frelse. Samtidig er det noen kjønnsspesifikke rettigheter og plikter innen ekteskapet.

“Man kan regulere selv, og har friheten til å regulere hvordan økonomien skal være, men det er mannen som har hovedansvaret for skaffe mat til huset. Kvinnen har rett til å studere og jobbe. Det hun tjener har ikke mannen rett på, men det mannen tjener har kvinnen rett på. Dette fordi islam inkluderer det biologiske aspektet at kvinnen føder barn. Da må hun alltid være sikret, og derfor har mannen hovedansvaret.”

I Norge er det et viktig ledd i likestillingen at både mannen og kvinnen i en familie skal være med å tjene penger til husholdningen. Bryter ikke dermed det Linn forteller her mot prinsippet om likestilling mellom kjønnene? Hun utdyper dette.

“Nei, det står at mannen skal bidra med penger, men det er ikke ensbetydende med at du skal underkaste deg mannen. Man kan regulere selv i ekteskap, og kvinnen har autonomien til å si at jeg tjener også penger, og vil investere økonomisk. I islam skal du ikke underkaste deg mannen. Du skal bare underkaste deg Gud.”

Muslimske kvinners frihet

I følge Linn er det vanskelig å definere hva frihet er.

“Hvis man tar utgangspunkt i at frihet måles i sinnet, så kan en kvinne som bruker niqab være fri. Selv om jeg ikke nødvendigvis er enig i måten en kvinne med niqab kler seg på, blir det feil at andre mener at niqab er ensbetydende med å være ufri. Personlig har jeg lest Amalie Skram og Henrik Ibsen, inn og ut, hvor det er mannen og samfunnet som skal definere kvinners virkelighet. Det er undertrykkende.”

Adel fremhever at det å dekke seg til også er en slags frihet. “Det at man har mot til å dekke seg til kan bety at man benytter seg av friheten til å bestemme over egen kropp. Debatten om muslimske kvinner er hele tiden; de er undertrykte. Det er feil. Muslimske kvinner i Norge definerer og bestemmer selv grensene for sin egen frihet. Siden de er frie til å sette sine grenser har de like mye frihet som alle andre kvinner i landet”, sier han.

Objektivisering

Linn mener at motivasjonen som gjør at flere muslimske kvinner velger å dekke seg henger sammen med objektivisering. “Studier fra USA viser at jo mindre kvinnen har på seg, desto mer seksualisert blir hun av både kvinner og menn.  Mange muslimske kvinner tar valget om å dekke seg til fordi de da definerer seg som kvinne selv. Ikke gjennom krav rundt utseende, mote eller ut fra en manns lyster. Dermed får de dette fra en høyere instans, som sier at din verdi som kvinne måles ikke i ditt utseende, men kommer fra Gud.”

Mange muslimske kvinner tar valget om å dekke seg til fordi de da definerer seg som kvinne selv. Ikke gjennom krav rundt utseende, mote eller ut fra en manns lyster.

 

I mediebildet snakkes det om kontroll og tvang når det kommer til tildekking og kvinner.  Vi lurer derfor på hvordan det er i de mer konservative miljøene når det kommer til mannens bekledning. Adel utdyper dette.

“De har skjegg, løse bukser,og veldig nøytrale farger på klær som ikke gir så mye oppmerksomhet. Deres form for niqab er at de senker blikket om de møter en kvinne, for å ikke få tanker og bilder i hodet.”

Linn legger til at mennene er strenge mot konene sine, men også med seg selv. Derfor mener hun det er en integritet der.“Om konen er like konservativ, og mener det er sånn man skal leve, så er det en viss likestilling også. Men med mer kjønnsspesifikke rettigheter og forståelser. Selv om man ikke nødvendigvis liker levesettet deres”, sier hun.

Holder dating skjult

Linn ble intervjuet i Aftenposten i sommer angående muslimer og dating. Her forteller hun blant annet at det er vanlig å holde dating-fasen skjult til man er sikker på forholdet.

“I et så lite samfunn som vårt er det lett å bli dømt. Så om noen velger å date er det ikke slik at de for en periode er sammen, kysser og holder hender, og så ser hvordan det går om et år eller to. Det overordnede formålet er ekteskap. Noen kulturer og tolkninger av religion er mer rigide enn andre. Derfor velger folk å gjøre det i skjul helt til man er sikre. Det er mange som holder det skjult også overfor venninner lenge. Ofte forteller de ikke om forhold før de har forlovet seg. Så jeg har begynt å spørre venninnene mine om de er 110% single. Om de nøler vet jeg at de har noe på gang.”

Adel mener at det også er slik for norske barn. Om man dater noen er ikke det første man gjør å fortelle om det.

“De velger også å være private, og så sier de noe om det om det blir mer seriøst. Men det er noen nivåer hos muslimer som kanskje ikke finnes blant etniske nordmenn. Siden man tidlig begynner å se for seg om de kan bli noe mer enn bare kjærester.”

Vanskelig for homofile muslimer

Fra å ha tatt for oss mer tradisjonelle kjønnsnormer går vi inn på hvordan det vil være å stå frem som ung muslim. Linn forteller at noen nok har holdningen at de er positive til homofile, men at det ville blitt vanskelig om sønnen var det. Men hun tenker at flere unge muslimer, de som er med i organisasjonsarbeid eller som er med i den offentlige debatten, inkluderer homofile troende.

“Jeg har mange venner fra Skeiv Verden og samarbeider med dem. Slik gjøres også indirekte en forandring. Vi har muslimer som gikk i Pride-paraden. Disse kan nok oppleve mye hets. Slik er det fortsatt innenfor flere miljøer, og dette har ikke noe spesielt med muslimer å gjøre. Du så det da en muslim drepte mange homofile på en gay-klubb i Orlando at mange mente det hadde alt med islam å gjøre. Så viste det seg at gjerningsmannen var homofil selv. Man tar ikke inn forskning. Hva med å heller diskutere om maskulinitetsbegrepet har stagnert over tid fremfor at flest menn er kriminelle? Det blir benyttet altfor enkle forklaringer i den komplekse verdenen vi lever i.”

Ifølge Adel er det vanskelig å stå frem som homofil om du er muslim. Han trekker frem Noman Mubashir som eksempel, og synes det er utrolig trist at han har måttet skjule sin legning. Han mener årsaken til dette nok er fordommer.

“Det er veldig modig av muslimer å komme ut av skapet for det må være vanskelig. Familiene til de som står frem vil oppleve mye sjikane for eksempel i det pakistanske miljøet. Samtidig er det veldig lett å stille islam til veggs når det kommer til homofili, og spørre hvorfor det ikke er tillatt. Men i tradisjonell tolkning er det ingen motsetning mellom å være muslim og homofil. Mange kristne har jo også meldt seg ut av KRF fordi Knut Arild Hareide har gått i Pride-paraden. Mennesker i alle miljøer må bli mer aksepterende.”

Foto: Stig Jensen

 

More from Stig Mass Andersen

Maskulin spa?

I år gikk jeg i kvinnetoget for første gang. Det nevner jeg...
Les mer