Mentale hestekrefter

I følge gestaltterapeutene Anette Wilskow og Wibecke Meyer skal det mange terapitimer til hos et menneske for å forstå følelseslivet vårt, mens en hest vil speile oss med én gang.

Aldri før har vi snakket mer om mental helse. Tabuene skal knekkes gjennom åpenhet. På Østern brug ridesenter foregår det en terapiform som ikke er snakket like mye om: Hesteassistert psykoterapi (HSP). Dette er en erfaringsbasert og relasjonsorientert terapimetode, basert på kontakten som oppstår mellom pasient, terapeut og hest. Men hva er det med hesten som gjør at vi, i relasjon til den, kan bli bedre kjent med oss selv?

Våre fordommer

På Østern brug møter Anette og Wibecke pasienter med ulik psykisk problematikk, i alle aldre. Et fellestrekk er imidlertid problemer med å etablere eller opprettholde sosiale relasjoner, noe som er typisk når en sliter med angst og depresjoner. Relasjonelle mønstre blir lett synlig i samhandling med hester.

W: I gestaltterapi tenker vi kontinuerlig på relasjoner. Det er der det skjer, og det er der det kan repareres.

I gestaltterapi tenker vi kontinuerlig på relasjoner. Det er der det skjer, og det er der det kan repareres.

Hva er det en hest kan lære oss som et menneske ikke kan?

A: Det å ikke være dømmende, og ikke tolke. For det er noe vi mennesker gjør hele tiden. Vi tolker andre og veldig ofte stemmer ikke de tolkningene vi gjør oss om andre mennesker. Så det fenomenologiske, det ikke-tolkende, er noe vi kan lære av hester.

W: Å tolke er et så innøvd mønster hos oss mennesker at vi ikke egentlig skjønner at vi gjør det engang. Det er nesten slik at det er umulig å avtolke. Vi vil alltid tolke hva vi gjør og legge en betydning i det. Hester har ingen hemmelig agenda eller baktanker og bidrar dermed til en ærlig relasjon.

Eksponering

Et sentralt element ved HSP er å øve på å være tilstede her og nå, i øyeblikket. Dette er også vesentlig ved mindfulness og yoga, men de to gestaltterapeutene påpeker at det ikke kan sammenlignes. Det kan heller sees på som et supplement til HSP som behandlingsform. For mange mennesker opptar fortid og fremtid mye av tankene våre. Ved depresjon går tankene til fortid, mens angst handler om bekymringer for fremtiden. Mens her og nå eksisterer ingen av delene. I følge Anette handler all terapi om å klare og være tilstede i det man gjør.

A: I vanlig samtaleterapi snakker vi om problemer, mens ved HSP opplever vi og erfarer i terapisituasjonen. Det vi snakker om det øver vi på. For eksempel når en kjenner på angst og usikkerhet sammen med hesten, fokuserer vi på hvordan det er å være i denne følelsen. Vi utfordrer pasientene til å stå i det.

I vanlig samtaleterapi snakker vi om problemer, mens ved HSP opplever vi og erfarer i terapisituasjonen. Det vi snakker om det øver vi på.

HSP kan altså beskrives som en form for eksponeringsterapi. Det vesentlige for pasientene er å erfare hvordan det en opplever i relasjon med hest og terapeut, kan dras til situasjoner en er i til daglig.

A: Det handler om å kjenne igjen følelser og finne ut hva den følelsen gjør med deg, under trygge omgivelser. Ved å hele tiden måtte fokusere på hesten kommer en litt ut av egne tanker.

Hva er det med hesten som gjør den egnet for slik behandling?

A: Fordi hesten tvinger pasientene til å være tilstede her og nå. Hvis ikke får du ikke kontakt med hesten. Fordi den er ikke-dømmende møter den deg også der du er, der og da, uten referanser fra tidligere opplevelser.

Tilstedeværelse

Gestaltterapi som behandlingsform har en helhetlig tilnærming, og fokuserer like mye på kropp som på tanker. For mange kan tankene ta opp så mye energi at en glemmer å være tilstede i kroppen. Anette og Wibecke påpeker hvordan hesten gir en mildere form for nærhet enn den du får med et menneske, som ofte kan oppleves mer nakent og brutalt.

A: Vi har mye fokus på det å puste, fordi det er det som kobler kroppen og hjernen sammen. Veldig mange er ikke bevisst sin egen pust. Så vi bruker mye tid på det. På den måten blir man også presset til å være her og nå. Når man har angst får man lyst til å stikke av fra kroppen og fra ubehaget. Men ved å fokusere på pusten forbinder du deg med kroppen.

W: Når du rir beveger du ryggen og bekkenet, det er en sånn bevegelse som kan løsne opp i spenninger. Det var en professor fra Texas som sa at den bevegelsen du har når du sitter i skritt på en hest, er tilsvarende den du har når du inni livmoren til moren din. Og det er jo kanskje det tryggeste mennesket har opplevd.

Kler deg naken

Hvorfor er relasjoner vanskelig når man sliter psykisk?

A: Fordi en vokser opp med ulike tanker om seg selv, og så dømmer en seg selv i ulike relasjoner. Mennesker er dømmende. Vi opplever og tolker avvisning og kommentarer som svekker eller forsterker selvfølelsen vår. Derfor er det viktig å jobbe med seg selv, og ikke skape en sannhet ut fra andre mennesker reaksjoner. En hest kler deg naken med en gang. Du kan lure andre mennesker, men du kan ikke lure en hest.

Hva kan man gjøre for å forbedre egne relasjoner?

W: En øvelse kan være det å skille mellom hva som er mitt og ditt. Om man opplever at en person er oppgitt, så får den personen leve med den oppgittheten, for hvis jeg har gjort så godt jeg kan, og det ikke er bra nok for deg, så får det være din skuffelse.

More from Kaja Møller-Hansen

Ledig stilling

Da jeg var liten ville jeg bli sjef i butikk. Jeg gjorde...
Les mer