Menneskerett overbord

Illustrasjon: Sovei Giæver
Illustrasjon: Sovei Giæver

Kan de som systematisk bryter menneskerettighetene likevel ha stillinger som skal arbeide for å bedre dem? Svaret burde vært åpenbart, men Saudi-Arabia har fått klarsignal.

Nylig ble Saudi-Arabia valgt inn i FNs kvinnekommisjon. Kommisjonen er et viktig internasjonalt forum hvor medlemsstatene kan diskutere og evaluere arbeidet for kvinners rettigheter. Nyheten om Saudi-Arabias innlemmelse spredte seg derfor som et sjokk gjennom nyhetsbildet for noen dager siden, og det var nok flere avislesere som satte kaffen i halsen. Avgjørelsen virker absurd. Landet er sterkt kritisert for sine grove brudd på menneskerettighetene. Kvinnenes stilling er sterkt preget av det. De kan ikke bevege seg fritt uten at de er fullt tildekket og har anstand. Tilgang til jobb og utdannelse er sterkt begrenset gjennom lovverket, og ekteskapsinngåelse bestemmes av kvinnens verge. Først i 2015 kunne kvinner stemme og stille til valg. Så hvordan havnet Saudi-Arabia i denne kommisjonen?

De resterende 7 landene avsto fra å stemme, men ingen stemte nei.

Forslag om hvilke land som skal få plass i FNs organer blir fremmet av FN-regionen landet tilhører – i dette tilfellet Asia. Deretter deltok 54 land i stemmegivningen. Hele 47 land stemte ja til at Saudi-Arabia skulle få plass i kvinnekommisjonen. De resterende 7 landene avsto fra å stemme, men ingen stemte nei. Verdenssamfunnet er fullstendig klar over situasjonen til Saudi-Arabias befolkning; hvordan kan noen tro at de kan diskutere kvinners rettigheter på en god og fornuftig måte? Og hvorfor var det ingen av de som stemte som tok klar avstand fra forslaget?

God tone og økonomi

Det kan argumenteres for at de syv landene som avsto fra å stemme, egentlig ville stemme nei, men at å avstå var en høfligere måte å gjøre det på. Den svenske statsviteren Thord Janson uttalte til Aftenposten at det er svært uvanlig å stemme nei ved slike valg. Dette kan tolkes som et diplomatisk måte å unngå konflikt med landet som vurderes, til tross for at flere land har hemmelige stemmer i slike avgjørelser. Spørsmålet er om dette også er årsaken til at så mange stemte ja. Organisasjonen UN Watch, som overvåker FNs arbeid, har via administrerende direktør Hillel Neuer stilt seg svært kritisk til avgjørelsen. Ifølge Dagbladet antyder Neuer samtidig at Saudi-Arabias tilgang på olje kan ha påvirket hvordan stemmene har falt: ‒ (…) Hvorfor valgte FN verdens ledende promotør av kjønnsforskjeller til å sitte i likestillingskommisjonen? I dag sendte FN ut et signal om at kvinners rettigheter kan ofres for petroleums-dollar og politikk, og organisasjonen har skuffet millioner av kvinnelige ofre verden over.

Her er Neuer inne på et viktig poeng. Saudi-Arabias tilgang til olje har enorm betydning for resten av verdenssamfunnet, og er en viktig handelspartner for mange land. Vi er kanskje villige til å ofre menneskerettigheter til fordel for god tone og olje. Er det god nok grunn til å kaste verdiene våre over bord?

More from Jenny Kaikumo Jacobsen

#Rockesokk = #menneskeverd?

Sist tirsdag, altså 21. mars, var FNs verdensdag for Downs syndrom. Dagen...
Les mer