Vi lover… bare vi kommer til makten

Erna Solberg på EPP Dublin Congress i 2014. Foto: European People's Party

Det er tid for valgkamp. Politiske løfter sitter ofte løst. Men hvordan gikk det egentlig med løftene fra 4 år siden?

Det sies at det er to ting du ikke vil vite hvordan blir til; pølser og politikk. Pølser kan man unngå hvis man vil, men politikk påvirker oss alle – enten vi vil eller ikke. Tydeligvis er det mange unge som ikke liker hvordan politikken blir til. Valgdeltakelsen blant ungdom er nemlig vesentlig lavere enn ellers i befolkning, og den har vært lav de siste 25 årene.

Kan noe av årsaken ligge i at unge mennesker er lei av at politikere lover, men ikke leverer? Nå har Erna Solberg & Co sittet ved makten i fire år. Har de levert det de lovet?

Bedre skole

Høyre har lenge lovet en bedre skole. I valgkampen i 2009 (riktignok fire år før hun kom til makten) gikk Erna Solberg så langt som å gi en garanti om bedre skole dersom Høyre kom til makten.

“Jeg garanterer et løft i kunnskapsnivået blant norske elever, målt gjennom f.eks. PISA— og TIMSS-undersøkelsene.” sa Solberg til Aftenposten i 2009. Hvordan har det gått?

PISA undersøkelsen måler ferdigheter innenfor i matematikk, naturfag og lesing blant 15 åringer i OECD-landene. Her må Solberg sies å ha levert. Figuren under viser en klar fremgang innenfor alle tre områder fra 2012 til 2015. Statistikk kan både brukes og misbrukes, men at norske elever har scoret bedre fra 2012 til 2015 er det ikke noe tvil om.

Figur fra “Stø kurs – Norske elevers kompetanse i naturfag, matematikk og lesing i PISA 2015”
Lavere egenkapitalkrav

Alle de borgerlige partiene lovte lavere egenkapitalkrav før valget i 2013. Høyre og sentrumspartiene ville ha egenkapitalkrav på 10 %, mens FRP ville ta det bort. Egenkapitalkravet er det samme i dag som i 2013, altså 15 %. Ikke nok med det, regjeringen har den siste tiden krevd at bankene stiller strengere krav overfor boligkjøpere, ikke minst i Oslo. Mange mener at den siste runden med strenge krav har medført at boligprisene har begynt å falle.

Hvorvidt lavere egenkapitalkrav eller lavere boligpriser er det beste virkemiddelet for å få unge inn i boligmarkedet kan de lærde strides om. De borgerlige lovet imidlertid lavere egenkapitalkrav, og egenkapitalkravet er fortsatt det samme.

Mindre til forbruk, mer til investeringer

En oljekrone brukt i dag, er en oljekrone mindre til fremtidige generasjoner. Det kan vi alle være enige om. Regjeringspartiene, spesielt FRP ønsker å redusere offentlige forbruk og øke de offentlige investeringene. Også Høyre har programfestet en slik politikk. Poenget er å ikke kaste bort pengene på fest og moro, men investere i noe som gir avkastning i fremtiden. Det er mye snakk i media om oljepengeforbruken, som har økt mye i de siste årene. Omtalen i media skiller derimot lite mellom hva pengene brukes til.

I følge SSB har statens løpende utgifter (forbruk) økt med 10 % fra 2014 til 2016. Investeringer derimot, har i samme perioden økt med 15,5 %. Løftet må sies å være delvis oppfylt. Både forbruket og investeringer har økt kraftig, men investeringene har økt mer enn forbruket.

Løfter betyr forskjellig for forskjellige folk

Som med mye i politikk er det vanskelig å gi et svar med to streker. I regjeringsplattformen er det over 200 løfter. Med løftene i valgkampen er vi sikkert oppe i det dobbelte. Aftenposten gjorde nylig en sammenligning og kom fram til at to tredjedeler av løftene i regjeringsplattformen er innfridd.

Hvilke løfter som er viktigst er individuelt. For de som har vært utenfor arbeidsmarkedet en stund er kampen mot arbeidsledigheten viktigst. For de med barn er skole viktig. Politikk handler om prioriteringer. Noen ganger prioriterer politikerne slik de lover, andre ganger ikke.

Løftebrudd eller ikke, vi oppfordrer alle unge til å stemme. Stemmer du ikke, har du heller ikke rett til å klage.

Godt valg!

Foto av Erna Solberg: Link.

Rapport «Stø kurs – Norske elevers kompetanse i naturfag, matematikk og lesing i PISA 2015»: Link

Skrevet av
More from Anam Javaid

Hæ? Snakker du ikke norsk?

Språk er identitet. Språk er kommunikasjon. Språk er kultur. Språk er makt. Språk er morsomt. Språk er...
Les mer