Er du klar for fremtidens arbeidsliv?

Illustrasjon: Sovei Giæver

Digitalisering, robotisering og kunstig intelligens er blitt husvarme uttrykk. Er utviklingen virkelig så sterk som mange skal ha det til? Og hva betyr utviklingen for dagens unge som skal være i arbeidslivet i 30-40 år til?

Robotisering og automatisering betyr enkelt forklart at roboter, enten fysiske eller virtuelle, utfører repetitive og standardiserte oppgaver i stedet for mennesker. Kunstig intelligens derimot, betyr at maskiner prøver å opptre som mennesker.

La oss ta et eksempel. Du skal ringe en bank for å snakke om boliglån. En på sentralbordet tar telefonen og spør hva du vil snakke om, og setter deg deretter over til en som jobber med boliglån. Hvis du derimot kan bli satt over til rette vedkommende basert på et tastevalg, har sentralbordet blitt automatisert bort. Det betyr en flaskehals mindre og kortere ventetid.

La oss ta denne tanken videre. Hvis den du skal snakke med, ikke er et menneske, men en robot som skal etterligne og opptre som et menneske, snakker vi om kunstig intelligens.  

Robotene fra 80-tallet

På 80-tallet fikk kunstig intelligens sitt inntog sammen med IT-revolusjonen. Optimismen innen dette feltet var stor, noe TV-serier og filmer fra 80-tallet er et bevis på. Mange vil kanskje huske den amerikanske TV-serien Knight Rider med David Hasselhoff og den snakkende bilen Kit. Og hvem kan glemme Arnold Schwarzenegger som den menneskeaktige roboten fra Terminator-filmene. Så ble det plutselig stille i mange år. Teknologien var tydeligvis ikke klar.

Foto: Scene fra den amerikanske TV-serien Knight Rider
Hva er annerledes nå?

Nå ser teknologien ut til å modnes, ikke minst på grunn av økt datakraft. Selskapene i Silicon Valley er lengst framme når det gjelder utvikling av kunstig intelligens. I Googles eksperimenter har roboter begynt å lyve og forhandle av seg selv. Hos Facebook utvikler robotene et eget språk for å kommunisere.

Som i mange sammenhenger er det steile fronter om hvordan utviklingen fremover kommer til å være. Tesla-grunderen Elon Musk advarer mot drapsroboter dersom utviklingen går for langt. En de fremste forskerne på området, Andrew Ng, derimot mener at det er som å bekymre seg for overbefolkning på planeten Mars.

Dersom man virkelig lykkes med å utvikle kunstig intelligens, vil forskjellen være at det ikke lenger er de kjedelige og repetitive jobbene som vil være utsatt, men også de som krever vurderingsevne og evne til læring. Ikke nok med det, vår egen vurderingsevne kan bli utfordret – ikke minst om maskinene blir smartere enn oss.

What to do?

Har du vært uten jobb, vet du at en av hovedårsakene til arbeidsledighet er at du ikke har den kompetansen som etterspørres. Dette er en utfordring som bare kommer til å bli større, jo mer digitalisert samfunnet blir.

Vi må ta innover oss at det vil stilt mye sterkere krav til digital kompetanse. Det er skolens oppgave å gi oss de grunnleggende ferdighetene for å klare oss i samfunnet. Derfor bør satsingen på digital kompetanse, slik som programmering og koding, inn som grunnfag i skolen så raskt som mulig. Hvis man i fremtiden ikke har systemforståelse eller digital kompetanse, vil man bli utdatert. Blir folk uten digital kompetanse fremtidens analfabeter?

Skrevet av
More from Anam Javaid

Ramadan: Den hellige måneden

Tyngre betydning enn mange forstår.
Les mer