Heidi Mathiassen

Bachelor i visuell kultur fra NTNU og mastergrad i medievitenskap fra UiO. Masteroppgaven «Hold kjeft i bakgrunnen ellers knivstikker jeg deg i øya – battleraps posisjon og utvikling i Norge» utforsker hva som skjer med en uttrykksform når den går fra å være en undergrunnskultur til å bli mainstream, med fokus på medias innflytelse.

Engasjert, uredd og klar for en utfordring!

Bruker fritiden på bra folk, god mat og drikke, reising, musikk, film, kunst og gaming.

Skrevet av
More from A3mag

Nazash Ahmad

Alumni
Les mer