Frivillighetens pris

Foto: WikimediaCommons Gif: Jenny Kaikumo Jacobsen
Lar seg ikke stoppe av LO.

Abid Raja lar seg ikke stoppe av LO”. Det var beskjeden han la ut på sin egen Facebook-side i forbindelse med kritikken fra LO da Venstre søkte etter traineer på fulltid til valgkampen.

Slik sto utlysningen på Abid Rajas Twitter-profil. Ordlyden har senere blitt endret. (Skjermdump).

Valgkampen før Stortingsvalget har startet. De politiske partiene mobiliserer for fullt – både partiansatte og frivillige. Frivillighet og dugnadsånd er både populært og nødvendig i samfunnet, også i politisk valgkamp. Og i svært mange tilfeller helt i orden. At politiske partier søker etter frivillige er dermed i utgangspunktet ikke et problem. At Abid Raja og Venstre har fått kritikk fra LO for å søke etter frivillige, eller traineer, til å jobbe for dem under valgkampen, kan kanskje fremstå som underlig for noen. Men i denne debatten ligger en verkebyll som nå er i ferd med å vokse seg altfor stor.

Hvor er skillet hvor man går fra frivillig arbeid til å bli utnyttet av en arbeidsgiver som ikke kan eller vil lønne de ansatte?

 

Ulønnet arbeidserfaring

Arbeidsledigheten blant de med høy utdannelse har økt de siste årene. Veien inn i arbeidslivet er tøff for mange. Å ta frivillig arbeid og trainee-stillinger kan være en måte å få relevant erfaring og å skaffe seg nettverk. Problemet oppstår når ulønnet arbeid i større grad blir vanlig og akseptert. Særlig når arbeidsmengden blir så stor at det blir vanskelig å kombinere den med annet og nødvendig betalt arbeid. Det har blitt en tynn linje mellom frivillig grasrotarbeid og gratis arbeidskraft som er knyttet til driften av organisasjoner.

Hvor er skillet hvor man går fra frivillig arbeid til å bli utnyttet av en arbeidsgiver som ikke kan eller vil lønne de ansatte?

Det er dette spørsmålet som gjør at LO har gått ut mot Venstre i denne situasjonen. Ikke fordi Venstre nødvendigvis utnytter de frivillige, men fordi ordlyden i utlysningen og de mulige arbeidsoppgavene havner i dette grenselandet. Arbeidstagerorganisasjoner som LO har i alle år jobbet hardt for å sikre ansatte og frivillige skikkelige og ordnede arbeidsforhold. Takket være det politiske arbeidet til disse organisasjonene, har nordmenn i dag et svært godt rettsvern i arbeidslivet. Når da en profilert politiker, hvis oppgave er å jobbe for folket, uttaler at han ikke vil la seg stoppe av LO i en sak som omhandler arbeidsrett lyser varselslampene. Ikke fordi han nødvendigvis tar feil, eller at LO nødvendigvis har rett i denne spesifikke situasjonen. Men fordi han undergraver det viktige arbeidet fagforeninger gjør. LO belyser et viktig tema: vi er i en tid hvor lang, relevant arbeidserfaring har blitt et krav for videre arbeid – selv for nyutdannede. Dermed er det blitt for lett å ansatte desperate jobbsøkere i ubetalte stillinger. Her burde både Raja og Venstre vise større ydmykhet og ikke minst – kunnskap.

More from Jenny Kaikumo Jacobsen

TV uten Twin Peaks

Det knyttets mye spenning til lanseringen av kultserien Twin Peaks’ tredje sesong,...
Les mer