Fokus: miljø og klima

Når vi ønsker å vite mer om et bestemt tema, er møtet med ny informasjon avgjørende for hvordan vi forsker videre på eget initiativ. Blir vi åpne for videre spørsmål og refleksjon? Dokumentarfilmer kan være nyttige når man vil lære seg mer om et tema. Disse dokumentarene tar for seg miljø og klima på en lett og tilgjengelig måte.

Dokumentarfilmer som tar for seg klima og miljø peker både mot fremtidsvisjon og nåtidsvisjon. Temaene sirkulerer rundt det vi allerede vet om klimaendringene, men også om de detaljene det fremdeles spekuleres i. Antallet klimaskeptikere er fortsatt det mange vil beskrive som skremmende høyt, og det kan være vanskelig å ta personer som fornekter vår påvirkning av klimaendringer på alvor. Kanskje har allikevel journalist Bjørn Stærk et poeng i sin artikkel for tidsskriftet Minerva når han skriver at vi heller må ta disse menneskene på alvor. Han mener at vi må gjøre dette for å ta denne diskusjonen og vise til hvordan klimaskeptikernes teorier faller gjennom og overlapper klimaforskernes drøftelser. For å kunne diskutere dette temaet på et meningsfylt nivå behøver vi hele tiden ny kunnskap.

Disse filmene forsøker å sette forskernes funn i hver sin kontekst – enten det baseres på personlige interesser eller utbroderes videre med egen research og forskning. Filmene vil ikke kunne fylle alle våre kunnskapshull, men kanskje inspirere til at vi selv finner frem til de spørsmål vi etterlates med? Her finner du seks dokumentarfilmer som på hver sin måte ønsker å si noe om hvordan klima og miljø er i ferd med å formes av oss mennesker og våre vaner. Man kan la seg rive med eller irritere, men uansett kan man ta med seg bruddstykker av informasjonen vi får og utforske det overhengende temaet på egenhånd.

(c)Participant Productions

An Inconvenient Truth – Denne Oscar-vinnende dokumentar fra 2006 følger Al Gore som opplyser om de konkrete farene ved global oppvarming. Filmen får i år en oppfølger som vil ha premiere under Sundance festivalen. Tilgjengelig https://www.amazon.com/Inconvenient-Truth-Al-Gore/dp/B00AB0SHRW/

Gasland (2010) – Ble nominert til Oscar for beste dokumentarfilm i 2011. Filmen tar for seg effekten av boring etter naturgass (som blant annet hovedsakelig består av metan). Regissør Josh Fox begynte på dokumentaren etter at han selv ble spurt om tillatelse fra et naturgassfirma til å lete etter naturgass på hans eiendom. Tilgjengelig på Netflix.

(c)Exposure

Chasing Ice (2012) – Kan virkelig menneskenes eksistens og levevaner skape klimaendringer for kloden? Ja mener James Balog som selv var klimaskeptiker før han forstod at klimaendringene var menneskeskapt. Dette er hans innfallsvinkel hvor han dokumenterer isbreenes faktiske bevegelser som ingen andre ellers ville vært vitne til. Han har visuelt fanget det som har vært og det som ikke lenger er i et landskap som er i konstant og rask endring. Tilgjengelig på Netflix.

(c)A.U.M. Film and Media

Cowspiracy: The Sustainability Secret (2014) – Kan det virkelig stemme at 1 hamburger tilsvarer 2 måneder med dusjing? Denne dokumentaren tar for seg hvilke konsekvenser husdyrhold og jordbruk har for miljøet. Leonardo DiCaprio er Co-produsent. Tilgjengelig på Netflix.

(c)7th Empire Media

Catching the Sun (2015) – Utforsker den voksende industrien i bruk av solenergi. The New York Times skrev i sin anmeldelse at filmen ikke bare viser at solkraft er et renere alternativ til fossil drivkraft, men at den også kan redusere arbeidsløshet. Tilgjengelig på Netflix.

(c)Ratpac Documentary Films

Before the Flood (2016) Leonardo DiCaprio har her skapt en ekstremt tilgjengelig dokumentar som tar for seg klimakrisen i ett jafs. Fremgangsmåten er kanskje det noen vil beskrive som overfladisk, men det er også en slik dokumentar mange behøver for å få en god introduksjon og bedre innsikt i spørsmål vi sitter inne med om det som skjer rundt oss i øyeblikket. Tilgjengelig – denne filmen var lenge tilgjengelig gratis på YouTube, men nå må man dessverre betale for å kunne se den her: https://www.beforetheflood.com/screenings/  

More from Marthe Aspelund

Vi søker nye medarbeidere!

Er du vår nye kollega?
Les mer