Med filmen i hodet og hjertet

Jeg elsker når andre elsker film. Filmvitenskapen et ikke et fag som kun angår akademikere og spesielt interesserte. Jeg håper et nettmagasin som A3 kan være med å åpne dialogen om film for målgruppen og demonstrere at dette faget ikke kun tilhører de elitistiske miljøene.

En av de absolutt beste kvalitetene ved film er historiene som kan fortelles.  Ikke kun gjennom den verbalt fortalte historien, men gjennom filmens estetiske fortelling. Det er så mange nyanser og fremgangsmåter i det å se og føle film. Kontakten mellom film og tilskuer er høyst levende og en filmopplevelse kan føles svært personlig. Element som for eksempel filmmusikk er med på å argumentere for nettopp hvorfor film kan oppleves så personlig. Både musikk og skuespillernes egen evne til å formidle følelser som kan tolkes forskjellig fra person til person, er et av filmens sterke virkemidler. Ut i fra en tilskuers egne livserfaringer, kan en rekke tanker og følelser settes i gang. Da gjelder det å åpne for denne samtalen om aktuelle filmer.

Til tross for variasjon av eksisterende norske nettsteder hvor film står i fokus, mangler vi et desto større og mer tilgjengelig sted hvor folk kan møtes og fritt diskutere film og deres opplevelser med mediet. Jeg håper en nettside som A3mag vil kunne promotere tema og stoff med et perspektiv på samfunn og mennesker som også kan diskuteres fra et hver enkelts perspektiv. Dersom vi kan koble på mennesker gjennom deres personlige filmopplevelse, kan vi fremme diskusjoner innen ulike aktuelle temaer. Det skaper gode rammer, samtidig som det pirrer følelsesladde meninger og kreativ utfoldelse.

                                       

More from Marthe Aspelund Les mer