Endre Verden

Vi er unge og vi har en plikt, en plikt om å endre. Hva skal endres? Verden! Hvorfor? Fordi! Hvordan? Ved å velge det som er riktig! Hva er riktig? Det som fører til endring!

More from Christopher Kjølberg

VR Beyond Gaming

VR forbindes hovedsakelig med spill, men det har potensiale som mange kanskje...
Les mer