Digital psykolog

Det digitale skiftet har bidratt til utvikling innenfor psykisk helse. Nå finnes det hjelp som kun er tastetrykk unna de som trenger det.

Internettassistert behandling

Den digitale teknologien har åpnet mange nye dører for mental helse, mener Hektor Hovgaard. Han er psykologspesialist og prosjektleder for lavterskeltilbudet Rask Psykisk Helsehjelp i Kristiansund. De er en av fire kommuner som har tatt i bruk internettassistert behandling basert på kognitiv terapi, med programmer utviklet av firmaet Explorable. – Jeg tror at internettverktøy er spesielt nyttig rettet mot milde og moderate psykiske plager. Særlig store folkehelseproblemer som angst, depresjon og søvnvansker som vi jobber med her hos oss, sier Hovgaard.

Videre forteller han at selvhjelpsprogrammet gjør det mulig for brukerne å jobbe med ting når de selv har tid til det, samtidig som de vil spare reisetid. Hovgaard håper også at tilbud som dette kan øke bevisstgjøring og normalisere problemer relatert til psykisk helse. Han påpeker at tilgang til informasjon og mulighetene for å lære seg nyttige verktøy er gunstig ved hjelp av internett. -Her tror jeg også det er mye å hente ved å utvikle forebyggende og brukervennlige programmer rettet mot barn og unge, og få dette inn i skoleverket, føyer han til.

Mindfit – en selvhjelpsapp

I Norge er det også flere private aktører som har kastet seg på den digitale utviklingen innenfor psykisk helse. Blant dem er Hilde Amundsen og søsteren Janne Ekeberg Amundsen som i 2014 etablerte selvhjelpsappen Mindfit. Det var etter at Hilde selv gikk gjennom en tøff periode at Amundsen ble inspirert til å hjelpe andre. – Akkurat som vi trener kropp og muskler, kan vi trene tankegangen og hva vi tenker om oss selv. Vi ønsker at appen skal være forebyggende, spesielt i dag som det er mange med svært strenge krav til seg selv, sier Amundsen.

Janne Ekeberg Amundsen og Hilde Amundsen. Privat foto

Ut fra egne erfaringer ønsket hun å kunne bidra til å forbedre mental helse. Med hjelp fra søsteren som er psykologspesialist og dermed kunne bidra med en fagligforankring på innholdssiden, utviklet de sammen Mindfit. Appen baserer seg på teknikker som skal hjelpe brukeren å endre tankemønster, flytte fokus og sette grenser. -Mindfit handler mye om å ta vare på alle de tingene du mestrer i hverdagen, ofte når du har det tøft klarer du ikke se dem fordi alt annet blir så negativt, forklarer Amundsen.

Videokonsultasjon med psykolog

Ved siden av selvhjelpsprogrammer og apper, kan den digitale verden tilby direkte videokonsultasjoner med psykologer. En av nettjenestene som tilbyr denne type hjelp er Lifekeys, etablert av psykolog Gudmundur Ebenzer, våren 2016. Med på laget har han flere dyktige fagpersoner og markedssjef, Fillip Waal.

Gudmundur Ebenezer og Fillip Waal. Privat foto

– Alle mennesker trenger noen ganger en å prate med. Det er ikke alltid like enkelt å prate med en du kjenner, i blant kan det være godt med en fagperson. Vi gjør det mulig for alle og ikke bare de få som er heldig nok til å få psykolog, det er mange som sliter med lettere psykiske plager uten å ha en diagnose, sier Waal.

Han tror digitaliseringen er bra på flere områder. Han håper først og fremst at terskelen for å søke hjelp kan senkes, i tillegg til at å fjerne tabu rundt psykisk helse. Videre forteller han at deres tjeneste har fleksible åpningstider og lavere priser som et resultat av å bruke internett som plattform. Dette gjør det mulig for folk å få hjelp når det passer dem og brukerne kan kontakte psykolog i skole/arbeidstid, og sitte hvor de vil.  

Erstatter ikke tradisjonell terapi

Selv om den digitale hverdagen åpner nye dører for psykisk helsehjelp, tror ikke Hovgaard at internett kan erstatte den tradisjonelle formen for terapi.

Som behandler kan man få følelsen av å miste kontroll over behandlingen når man overlater hele eller deler av behandlingen til internettprogram. Man kan også miste viktig informasjon ved å ikke ha den menneskelige kontakten ansikt til ansikt, og frata pasientene de gode møtene, og det som oppstår i en relasjon ansikt til ansikt. En fare vil være om økonomer ser sitt snitt til å spare penger ved å overlate for mye av behandlingen til maskiner.  Det blir viktig å passe på at den berømte pendelen ikke svinger for langt over i retning digitalisering. Foreløpig er det etter mitt syn et godt stykke igjen dit.

Begeistret for selvhjelpsapp

I løpet av ett par år har Mindfit oppnådd stor suksess, hvor de blant annet har blitt nominert til prisen for Årets Sosiale Entreprenør i 2016. Nylig har de også fått beskjed om at en professor ønsker å forske på selvhjelpsappen, noe Amundsen gleder seg til da de vil kunne få mer håndfaste bevis.

– Jeg fikk en tilbakemelding fra en bruker via App Store som skrev at hun hadde slitt med depresjon i ti år, men etter å ha brukt Mindfit i en uke oppsto det forbedringer.

Foreløpig forholder de seg til tilbakemeldinger fra andre psykologer og brukere. Flere psykologer forteller at de anbefaler sine pasienter å anvende appen parallelt med annen behandling. I tillegg har de mottatt positive mailer og brukertilbakemeldinger via App Store.

– Jeg fikk en tilbakemelding fra en bruker via App Store som skrev at hun hadde slitt med depresjon i ti år, men etter å ha brukt Mindfit i en uke oppsto det forbedringer. En annen tilbakemelding jeg har fått kom fra en ung gutt. Han fortalte at han brukte appen til å motivere seg selv på skolen og endte opp med en sekser på eksamen, smiler Amundsen.

Et viktig supplement

Både Amundsen og Waal understreker at verken Mindfit eller Lifekeys kan erstatte behandling som foregår ansikt til ansikt. Tjenestene deres er rettet mot mennesker med lettere psykiske problemer. Intensjonen er å virke forebyggende, samt være et støttemiddel for de som er i, eller venter på annen behandling.

Hovgaard støtter opp under dette og mener digitaliseringen er positivt så lenge det gjøres på rett måte. – Jeg tror at digital psykisk helsehjelp kan være et viktig supplement til behandling, ansikt til ansikt. Det kan bidra til at flere får rask hjelp og gjøre behandlingen bedre og mer effektiv. Forskning på veiledet selvhjelp over internett tyder på at kombinasjonen mellom internettbehandling og veiledning eller kontakt med en behandler, er bedre enn de som kun får internettbehandling alene. Når vi ser hvor mange som strever med psykiske plager i løpet av livet, som ikke får eller oppsøker behandling, så vil det være stor samfunnsmessig gevinst om internettprogram klarer å nå ut til flere, tidligere.

Journalist: Anne Bjørg Vaa
Illustrasjon: Espen Moe 
More from Anne Bjørg Vaa

Uønsket oppmerksomhet en lørdagsnatt

Kjemi, en misforståelse eller seksuell trakassering? Alkoholen feier over meg som en...
Les mer