Det sosiale hjulet

Illustrasjon: Nina Johnsen

En av mine tidligere lærere sa en gang at livet består av sammenkomster og avskjeder. Det forblir like aktuelt i dag som den gang – for hva er vel livet uten et hei og hadet?

Implisitte sannheter

Foruten intensjon eller bevissthet så er vi alle brikker i et gedigent sosialt spill. Hvordan dette utfolder seg eller hva slags funksjon det har, varierer fra tid til annen. Men en ting som ikke varierer – det er evnen og potensialet i et hei og hadet. Tar man en dypdykk ned i nettverket og relasjonene sine vil man ofte finne svaret på hvorfor tingenes tilstand oppleves på stedet hvil.

Sosial vekst

I sosiologien deles relasjoner opp i svake og sterke sosiale bånd. Funksjonen av de sosiale båndene avhenger av blant annet tiden som brukes til interaksjon, følelsesmessig tilknytning og intimitet. Med andre ord: familie, bestevenner og intime personer går inn under sterke bånd, mens kollegaen og naboer er eksempler på svake bånd. De sterke båndene er de som er mest tilgjengelige, sparrer samme verdier og ellers har et likt verdisett, men det blir fort en fallgruve å konsekvent kun forholde seg til de. Det evigrådende ekkokammeret oppstår, hvor både vrangforestillinger og destruktive holdninger bare blir ytterligere bekreftet uten noen form for utfordring.

En sammenligning kan være selvet og et tre, stammen er de sterke båndene og greinene er de svake. Det trengs en robust og solid stamme for å holde treet oppe og samtidig trengs det nye greiner som kan bidra til fremtidig vekst. Sånn sett kan man se svakheten i sterke sosiale bånd og styrken i svake sosiale bånd. En sosial kombinasjon holder derfor et fornuftig balansepunkt og appellerer til en videreutvikling og mestring.

Gjør det svake sterkt

Å vite når man skal si hei og når man skal si hadet er avgjørende for balansen. Det handler om å oppdage styrken i de svake relasjonene og svakheten i de sterke. Dette gjelder i det sosiale spillet som det gjelder rent generelt i livet – livet består av sammenkomster og avskjeder.

Illustrasjon: Nina Johnsen
Skrevet av
More from Espen Moe

Hvilken hånd velger du?

I løpet av det siste året har Europa virkelig fått kjenne på...
Les mer