Fem om dagen

Donald Trump har forandret det politiske landskapet, kanskje for alltid. Vi kan le av mye av det han gjør og sier, men under det…

Det digitale rushet

Det var åtte store gullrush på 1800-tallet. Formuer ble skapt og formuer ble tapt. Vi er nå kanskje vitne til det første digitale rushet….

En urolig verden – Myanmar

Vi lever i en urolig verden. En av urolighetene som har fått mye oppmerksomhet den siste tiden, er konflikten rundt Rohingyanene i Myanmar. Hvorfor…

Motstandere eller fiender?

Norge kan være på vei inn i et politisk landskap hvor skittkasting blir normen. Vil vi kunne få amerikanske tilstander også i Norge? Valgkamp…

Prestasjonskultur

Syns du opptakskravene til høyere utdanning fikk mye oppmerksomhet i Norge tidligere i sommer? Da skulle vært vitne til hysteriet til rundt offentliggjøring av…