Anam Javaid

Journalist

Samfunnsengasjert skribent som er opptatt av integrering, sosiale spørsmål og en verden i forandring. Oppvokst i Pakistan, bosatt i Norge siden 2010. Liker å skrive om erfaringer fra både Pakistan og Norge og kontrastene mellom landene.

Les alle artiklene til Anam
Skrevet av
More from A3mag

Elise Daaland

Journalist
Les mer